Management

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 773 other subscribers

Social

  • LinkedIn
  • RSS Feed for Posts
  • Twitter
  • StumbleUpon

Powershell: Bulk import PST files in exchange 2007

Here you find the powershell script which were very useful for me.

All scripts are free of charge, use them at your own risk :


Hier is een methode om meerdere pst files in 1 maal in te laden in Exchange 2007.

Lokatie van de pst files: E:email
Benodigdheden:
Outlook 2003 of 2007
Powershell 1.0
DOT NET 2.0
update voor daylite savings
Exchange 2007 management tools => 32 bits !!!!!
IIS common tools

De pst files moeten de naam hebben van de alias van de gebruiker.

De eerste keer lukt het niet omdat de pst die er zijn, niet geschikt zijn voor exchange 2007.
Je ziet dan op de lokatie : C:Program FilesMicrosoftExchange ServerLoggingMigrationLogs log files komen, waarin staat :
0 items could not be moved to the target mailbox.

Oplossing :

Eerst een export uitvoeren:

get-mailbox | Export-Mailbox -pstfolderpath e:email

Daarna pas een import uitvoeren:

get-mailbox | import-mailbox -pstfolderpath e:email

Losse test uitvoeren:

Import-mailbox –identity test@domain.local –pstfolderpath c:temp