Management

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 773 other subscribers

Social

  • LinkedIn
  • RSS Feed for Posts
  • Twitter
  • StumbleUpon

Bulk move mailbox Exchange 2010

Maak een overzicht van de huidige gebruikers

get-mailbox | select-object name | export-CSV C:scriptsps1Bulk-Move-Mailbox.csv

Hierna krijg je een csv bestand waarin je de gebruikersnamen krijgt.

Verander dit bestand zodat het eruit ziet als hieronder :

user,database
gebruiker1,mailbox1
gebruiker2,mailbox1

gebruiker3,mailbox2

gebruiker4,mailbox3

Je moet dus achter de namen ook de verwijzing naar de nieuwe exchange 2010 database maken:

Sla dit bestand op op de lokatie in het script hieronder (C:MailboxMoveMM.csv)

De eerste 2 gebruikers gaan dan naar Mailbox1
De 3e gebruiker gaat naar Mailbox2
De 4e gebruiker gaat naar Mailbox3

Plak onderstaande tekst (zonder de 2 lijnen) in een notepad bestand en hernoem het naar c:\Program Files\Microsoft\Exchange server\v14\scripts\Bulk-Move-Mailbox.ps1

$Userstodatabase = import-csv C:MailboxMoveMM.csv
foreach ($Record in $Userstodatabase)
{
$users = $record.user
$database = $record.database
New-MoveRequest –identity $users –TargetDatabase “$Database”
}

Let op dat je de lokatie van het .csv bestand goed ingeeft!

Voer in powershell het gemaakte script uit (let op dat je naar de juiste map gaat)

[PS] C:Program FilesMicrosoftExchange ServerV14Scripts>.Bulk-Move-Mailbox.ps1

Uitkomst op het scherm :

DisplayName               Status                    TotalMailboxSize          TotalArchiveSize         PercentComplete

———–                     ——                    —————-          —————-         —————
Gebruiker1               Queued                    12.36 MB (12,957,470 b…                          0
Gebruiker2               Queued                    1.488 MB (1,559,838 by…                          0
Gebruiker3               Queued                    374.7 MB (392,855,823 …                          0
Gebruiker4               Queued                    354.7 MB (342,845,823 …                          0