Management

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 772 other subscribers

Social

 • LinkedIn
 • RSS Feed for Posts
 • Twitter
 • StumbleUpon

nk2-bestanden importeren naar Outlook 2010

http://support.microsoft.com/kb/980542

nk2-bestanden importeren naar Outlook 2010

Wanneer u Microsoft Outlook 2010 voor de eerste keer start, wordt uw cachebestand voor bijnamen (opgeslagen in het bestand profielnaam.nk2) geïmporteerd naar een verborgen bericht in uw standaardberichtenarchief.Opmerking profilename is de naam van uw Outlook-profiel.

Als u bijvoorbeeld een Microsoft Exchange-account gebruikt, wordt de cache voor bijnamen geïmporteerd naar een verborgen bericht in het Exchange-postvak.

Opmerking Door oudere versies van Outlook wordt het cachebestand voor bijnamen (.nk2) naar de volgende map geïmporteerd:

 • Windows XP
  Station:Documents and SettingsUsernameApplication DataMicrosoftOutlook
 • Windows Vista en nieuwer
  Station:UsersUsernameAppDataRoamingMicrosoftOutlook

Nadat de cache voor bijnamen is geïmporteerd, wordt het bestand profilename.nk2 hernoemd tot profilename.nk2.old. Als u Outlook de volgende keer opstart, wordt de cache voor bijnamen niet geïmporteerd. Outlook 2010 gebruikt het .nk2-bestand niet voor het bewaren van uw cache voor bijnamen. Alle bijwerkingen aan uw cache voor bijnamen in Outlook 2010 worden aangebracht aan het verborgen bericht in uw standaardberichtenarchief.

Opmerking Als u meerdere Outlook-profielen hebt, wordt de cache voor bijnamen van elk profiel samengevoegd met de nieuwe cache voor bijnamen in Outlook 2010 als u Outlook 2010 de eerste keer start. Er kunnen dus meerdere .nk2-bestanden de naam .nk2.old hebben gekregen.

Het kan echter voorkomen dat u een cache voor bijnamen moet importeren nadat het importeren van de cache de eerste keer is voltooid. Bijvoorbeeld: een collega wil zijn of haar cache voor bijnamen met u delen en u wilt uw cache voor bijnamen bijwerken met de gegevens van uw collega.

In dit artikel wordt het importeren van .nk2-bestanden naar Outlook 2010 beschreven

Meer informatie

Ga als volgt te werk als u .nk2-bestanden naar Outlook 2010 wilt importeren: Con…
Ga als volgt te werk als u .nk2-bestanden naar Outlook 2010 wilt importeren:

 1. Controleer of het nk2-bestand in de volgende map aanwezig is:
  %appdata%MicrosoftOutlook

  Opmerking Het .nk2-bestand moet dezelfde naam hebben als uw huidige Outlook 2010-profiel. De standaardprofielnaam is ‘Outlook’. Ga als volgt te werk om de profielnaam te controleren:

  1. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm.
  2. Dubbelklik op E-mail.
  3. Klik in het dialoogvenster E-mailconfiguratie op Profielen weergeven.
 2. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
 3. Typ in het vak Openen de opdracht outlook.exe /importnk2 en klik op OK. Het .nk2-bestand moet nu naar het Outlook 2010-profiel worden geïmporteerd.Opmerking Nadat u het .nk2-bestand hebt geïmporteerd, wordt de inhoud van het bestand samengevoegd met de bestaande cache voor bijnamen die in uw postvak is opgeslagen.

Opmerking Het .nk2-bestand krijgt een nieuwe bestandsnaamextensie als u Outlook 2010 de eerste keer opstart. Als u het .nk2-bestand opnieuw wilt importeren, moet u deze bestandsnaamextensie dus verwijderen.